Saturday, October 10, 2015

PLC dissemination 2015 at SMK Lailatul Shahreen

On 27th February 2015, PLC task force team were having a good opportunity to give a briefing on PLC specificcally Lesson Study to all English Language Panel Head of Perlis and Academic Unit Officers and SISC+.

The arrangement of the chairs before the arrivals of the participants

Sunday, August 16, 2015

LS report - 1st cycle 2015Laporan Lesson Study (LS)
(Ketua Pasukan membuat laporan ini selepas tamat satu kitaran LS dan panjangkan ke PPD/JPN/KPM)

Sekolah: ____SMK RAJA PUAN MUDA TG FAUZIAH________________________________________     
Tarikh: _5 Mac 2015_                                                                                         Kitaran ke- ( 1 )
Subjek LS : _Bahasa Inggeris                                         Tahun / Tingkatan: __2015/ 5 E___________
Ahli Pasukan LS:
1) MOHD ASRI BIN MAT ISA     (Ketua Pasukan)
2) EN MOHD NAIM BIN AHMAD (Knowledgeable Others)
3) SITI MARIAM BINTI EDRIS (Ketua Jabatan)
4) MOHD ASRI BIN MAT ISA (Pelaksana)
5) NURUL HANNA BINTI ISMAIL
6) SHAFINAR BT SALLEH
7) JEGIATHISAN SUBRAMANIAM
8) NURHABIBI BINTI SHUKRI
9) SHANNON EMIKO GEDO (ETA)


Maklumat Perjumpaan (Lesson Planning)
Tarikh                                                   Masa                            Tempat
1)    16 FEB 2015                                  3:00 – 4:00 ptg                          Bilik Mesyuarat Orkid
2) … 4 MAC 2015………….                    1:00 – 2:30 ptg ……………..       Kantin Sekolah
3) ………………………………….             ………………………………..       ………………………

Tema Lesson Study:
Mendapatkan perhatian pelajar dan menggalakkan pelajar terlibat dalam P & P

………………………………………………………………………………………………………………………….Maklumat Pencerapan kitaran  1  (bulatkan)
Tarikh: …7 Julai 2011               
Topik: …Youth Power…..
Objektif: …At the end of the lesson, students should be able to process the  text listened to and recalling important details, take notes of the text heard and identify the main ideas in the text heard.

Nama Pengajar: … MOHD ASRI BIN MAT ISA …
Nama Pencerap:
1) MOHD ASRI BIN MAT ISA     (Pelaksana / Ketua Pasukan)
2) EN MOHD NAIM BIN AHMAD (Knowledgeable Others)
3) SITI MARIAM BINTI EDRIS (Ketua Jabatan)- tidak hadir
5) NURUL HANNA BINTI ISMAIL
6) SHAFINAR BT SALLEH – tidak hadir
7) JEGIATHISAN SUBRAMANIAM- tidak hadir
8) NURHABIBI BINTI SHUKRI
9) SHANNON EMIKO GEDO (ETA)

Sejauh manakah tema/ objektif Lesson Study dicapai?
Tema dan objektif LS tercapai dan ianya suatu permulaan yang baik.

Refleksi dan komen berkaitan dengan
1)Isi kandungan

Berkaitan dengan topik dalam buku teks. Pelajar dapat mena’kul daripada aktiviti yang dibuat dalam P&P untuk membuat kesimpulan tentang isu yang dibincangkan.

2) Strategi P & P
Penglibatan pelajar dalam aktiviti set induksi secara rawak di mana pelajar melihat, memproses maklumat dan seterusnya menyampaikan maklumat. Strategi menggunakan bahan visual berbentuk aksi perbuatan supaya pelajar dapat meneka kata perbuatan @ ‘Verbs’ yang ditunjukkan.

3) Teknik Mengajar

Guru menimbulkan keinginan pelajar untuk terlibat dalam pengajaran dengan menunjukkan gambar2 aksi perbuatan, contohnya makan, memotong, berjalan dan lain-lain. Pelajar harus fokus kepada gambar-gambar tersebut dan memberikan kata perbuatan yang sesuai dengan gambar yang ditunjukkan.
Guru menerangkan peraturan menukarkan kata dasar perbuatan kepada kata perbuatan ‘continuous tense’.
Guru mengarahkan pelajar mencuba secara individu untuk menukarkan kata perbuatan yang telah di senarazikan di atas lembaran kerja individu.
Guru menjalankan pertandingan untuk menggalakkan pelajar bersaing untuk menukarkan kata perbuatan tersebut secara betul.
Di akhir fasa pengajaran, guru mengedarkan latihan berkaitan dalam bentuk lembaran kerja, pelajar mencuba latihan berkenaan.

4) Pengurusan Kelas

Memuaskan, semua pelajar berjaya patuh kepada semua arahan.
Kekuatan LS:
 1. Semua pelajar menumpukan perhatian dalam PdP.
 2. Ramai guru pencerap dapat membantu pelajar untuk melaksanakan tugasan diarahkan guru.
 3. Kemenjadian PdP dapat dikesan dengan lebih baik, kerana ramai pencerap dapat membuat pemerhatian terhadap kerja murid.
 4. Bahan PdP menarik dengan kertas berwarna (Nurhabibi)
Kekangan LS:
 1. Sukar untuk mengumpulkan guru untuk diadakan mesyuarat rancangan pengajaran dan pelaksanaan LS dalam kelas akibat kekangan tugas-tugas lain di sekolah.
 2. Dari pemerhatian, sebenarnya hanya 1/3 pelajar yang boleh membuat latihan lembaran yang diberikan.
 3. Pelajar sepatutnya membawa kamus semasa PdP ( Nurul Hanna)
 4. Sesetengah bahan tidak dapat ditafsirkan oleh pelajar untuk tentukan kata kerja bagi gambar-gambar yang ditunjukkan.
 5. Guru terlalu banyak bercakap untuk penerangan. Sepatutnya beri peluang kepada pelajar untuk meneroka secara kendiri. (Shannon)

Cadangan untuk mempertingkatkan Rancangan Mengajar:-
 1. Suara guru perlu lebih kuat dan jelas (Mohd Naim)
 2. Perlu banyak melibatkan pelajar berkomunikasi atau mempraktikkan penggunaan Bahasa Inggeris.
 3. Pelajar boleh dibahagi kepada kumpulan kecil supaya mereka boleh membuat latihan dengan cara perbincangan.
 4. Guru boleh memulakan dengan aktiviti menyalin peraturan menukar kata kerja ‘Verbs’ kepada ‘continuous tense’.

Laporan disediakan oleh

………………………………                                                                       Tarikh: …5 Mac 2015…….
(MOHD ASRI BIN  MAT ISA)
Ketua Pasukan Lesson Study

Thursday, August 13, 2015

Malaysia-Thailand Fulbright ETA International Camp, Chiang Mai

The report is under construction. Click here for for details.

 image.jpeg


http://www.macee.org.my/malaysia-thailand-fulbright-eta-international-camp-chiang-mai/

Monday, August 10, 2015

E- Book - conversational guidesMASTERY OF 50 SENTENCES DAILY CONVERSATION PROGRAM
(Program Memahirkan Diri Anda Dengan 50 Ayat Perbualan Harian)

01.       A         : Asalamualaikum and a very good morning/ afternoon/ evening miss/mr…
                          (Asalamualaikum dan selamat pagi/ tengah hari/ petang/ malam cik/ encik…
B                       : Waalaikumsalam and good morning/ afternoon/ evening miss/mr…
              (Waalaikum salam dan selamat pagi/ tengah hari/ petang/ malam cik/ encik…)

02. A           : How are you?
               (Kamu apa khabar?)
B           : I am fine, thank you/not very well, but thank you for asking and how about you?
(Saya sihat, terima kasih/ tidak sihat tetapi terima kasih kerana bertanya dan bagaimana kamu?)

03. A           : I am very well, thank you. Nice to see you.
              (Bersyukur. Saya sihat, terimakasih. Seronok jumpa kamu.)
B           : Nice to see you too.
               (Saya juga seronok berjumpa kamu)

04. A           : What time did you wake up today?
              (Pukul berapa kamu bangun tidur hari ini?)
B           : I woke up at 5.30 a.m because I wanted to come to school early. How about you?
  (Saya bangun pada jam 5.30 pagi kerana saya hendak datang ke sekolah awal.Bagaimana dengan kamu?)

05.          A    : I woke up quite late at about 7.00 a.m because I slept late last night.
  ( Saya bangun agak lewat, lebih kurang jam 7.00 pagi kerana malam tadi saya tidu rlewat.)
B                       : Oh I see!
                          (Oh! Begitu.)
06. A           : What time did you go to sleep last night?
              (Pukul berapa kamu tidur semalam?)
B           : I went to sleep quite late because I had to finish up a lot of homework. How about you?
  (Saya tidur agak lewat kerana menyelesaikan banyak kerja rumah. Bagaimana dengan kamu?)

07.                   A        : I went to sleep early because I was so tired after playing football in the evening.
            ( Saya tidur awal kerana sangat letih setelah bermain bola pada waktu petang.)
B           : Well sleep is very good for your health.
               (Tidur sangat baik untuk kesihatan kamu)

08. A           : Where did you go yesterday morning/ evening?
              (Ke mana kamu pergi pagi/ petang kelmarin?)
B         : Well I went to my grandmother’s/ grandfather’s/ sister-in-laws/ brother-in-laws/uncle’s/cousin’s house /Kaki Bukit/ Arau. How about you?
            (Saya ke rumah nenek/datuk/ kakak ipar/ abang ipar/ bapa saudara/ sepupu ke Kaki Bukit/ Arau. Bagaimana dengan kamu?)

09. A           : I just stayed at home to help my mother clean the house.
  ( Saya tidak pergi kemana-mana, Cuma duduk di rumah membantu ibu mengemas rumah)

10. A           : What is the subject for the first period?
              (Apakah matapelajaran pada masa pertama?)
B           : The first period subject is English. It is my favourite subject and the most important!
              (Mata pelajaran pertama ialah B Inggeris. Ianya sangat penting dan amat saya minati)

11. A           : What will you do during recess?
               (Apa yang kamu nak buat semasa rehat?)
B           : I will go to the canteen to eat of course!
               (Sudah tentu akan kekantin untuk mengisi perut.)

12. A           : Have you eaten your breakfast?
              (Adakah kamu sudah bersarapan?)
B           : Yes I have/ No I haven’t.
               (Ya, saya sudah/ Belum lagi)

13.  A          : If that’s so, let us go to the canteen now.
              ( Kalau begitu, mari kita pergi ke kantin sekarang.)
B           : That’s a good idea. I would love too.
              (Itu cadangan yang baik.Sayajugasukakesana.)

14. A           : What do you want to eat/drink?
              ( Apakah yang kamu hendak makan/ minum?)
B           : What is the specialty here?
              (Apakah makanan istimewa di sini?)
A           : Bone soup. (Sup tulang)
  B           : If that case, I would like to give it a try.
                          (Kalau begitu, saya ingin mencuba.)

15. A           : Now, where are you going ?
              ( Sekarang, kamu hendak pergi ke mana?)
B           : I want to go to the library/washroom/meet with the English teacher.
              ( Saya hendak keperpustakaan/ bilik air/ berjumpa dengan guru b.Inggeris.)

16. A           : What is your favourite game?
              ( Apakahpermainankegemarankamu?)
B           : I really like to play football/volleyball/netball/handball/badminton.
   (Saya amat minat bermain bola sepak/bola tampar/ bola jaring/bola  baling/badminton.)

17. A           : Are you free this evening?
              (Adakahkamulapangpetangini?)
B           : For the time being, I have plenty of time/ I am very busy now.
  ( Buat masa sekarang, saya mempunyai masa lapang yang banyak/ Sekarang saya sangat sibuk.)

18. A           : If that’s so, why don’t we go to school to play football/netball?
              (Kalaubegitu, mengapa tidak kita pergikesekolah?)
B           : I would love to, but I don’t have any transportation.
              (Sayasetuju, tetapisayatidakmempunyaikenderaan.)

19. A           : Don’t worry about that. I can pick you up.
              (Janganbimbangmengenainya.Sayabolehmengambilkamu.)
B           : Oh, that’s good. I will wait for you at 5.00 p.m.
              ( Bersyukur. Saya akan tunggu kamu pada jam 5.00 petang.)20.  A          : What did you do last night?
               (Apa yang kamubuatmalamtadi?)
B           : I completed/finished my homework and watched TV.
              (Saya menghabiskan kerja rumah dan menonton televisyen.)

21.  A          : What was the programme you have watched?
              ( Apakah program yang kamu tonton?)
B           : I watched …………………………….. The programme is very interesting.
            ( Saya menonton program……………………….. Program inisangatmenarik.)

22.  A          : Why do you say that watching English movie is good?
              ( Mengapa kamu berkata menonton filem Bahasa Inggeris baik?)
B           : We can expand our knowledge and improve our English.
          (Kita boleh menambahkan pengetahuan dan meningkatkan B.Inggeris kita.)

23.  A          : Do you always/often speak English at home?
              ( AdakahkamuselalubercakapB.Inggeris di rumah?)
B           : Yes, of course I do because I want to be good at English.
              ( Ya! Sudah pasti kerana saya ingin menjadi seorang yang mahir B.Inggeris.)

24.       A     : What is the best way to master the English language, especially when speaking?
  (Apakah cara terbaik untuk menjadi mahir dalam B.Inggeris terutamanya dalam percakapan?)
               B      : We must be brave and try to speak English because success is only achieved by those who are brave and who try.
                          ( Kita mestilah berani cuba untuk bercakap kerana kejayaan hanya akan dicapai oleh mereka yang berani mencuba.)

25. A           : In the future, do you think you will master English?
              ( Padamasahadapan, adakahkamuakanmahirberbahasaInggeris?)
B           : With a lot of practice, I think I will succeed because practice makes perfect.
   (Dengan banyak berlatih, saya rasa saya akan berjaya kerana latihan menjadikan kita lebih sempurna.)26. A           : How do you come to school?
               (Bagaimanacarakamudatangkesekolah?)
B           : I come by bus/by motorcycle/My father sends me by motorcycle.
              (Sayadatangdenganmenaiki bas/motosikal/dihantaroleh ayah.)

27. A           : How far is your home from our school?
              ( Berapajauhrumahkamudarisekolahkita?)
B           : Quite far, it is about 8 km.
              ( Agakjauh, kira-kira 8 km)

28. A           : Why don’t you stay in the hostel?
              (Mengapakamutidaktinggal di asrama?)
B         : I don’t have money to pay for the hostel fee. I come from a poor family.
  ( Sayatidakmempunyaiwanguntukmembayaryuranasrama. Sayaberasaldaripadakeluargamiskin)

29. A           : Do you think staying in the hostel brings a lot of advantages?
              ( Apakahkamu rasa tinggal di asramamendatangkanbanyakkebaikan?)
B         :Yes,of course because hostel facilities help me to study comfortably.
               (Ya, sudahpastikeranakemudahan di asramaamatselesauntukbelajar)

30. A           : What will you do tomorrow evening?
              ( Apa yang kamuhendakbuatbesokpetang?)
B           : I want to visit my……………… house.
               (Sayahendakmelawatrumah…………saya)

31. A           : How many siblings do you have?
              (Beraparamaiadik-beradikkamu?)
B           : I feel quite sad because I am the only child.
              ( Saya rasa agaksedihkeranasayacumaseorangdiri.)

32. A           : What do you plan to do this weekend?
               (Aparancangankamupadahujungmingguini?)
B           : For the time being, I don’t have any plans yet.
               (Buatmasaini, sayabelumadaapa-aparancangan)33.       A         : Why don’t we go for a picnic at Bukit Air/GuaKelam. Have you ever been there?
  ( Apakata, kalau kita pergi berkelah di Bukit Air/ Gua Kelam. Adakah kamu pernah ke sana?)
               B        : I would love to because I haven’t been there before.
                          ( Saya sangat setuju dengan cadangan kamu kerana saya belum pernah ke sana .)

34. A           : Are you hungry now?
              ( Adakah kamu lapar sekarang?)
B           : Yes, I am very hungry.
              ( Ya, saya sangat lapar.)

35. A           : Why don’t we go to the canteen now?
              (Mengapa kita tidak kekantin sekarang?)
B           : O.K. Let’s go now.
               (O.K. mari kita pergi sekarang.)

36. A           : Would you like something to drink miss/mr/madam….?
               (Kamu hendak minum apa cik/encik/puan….?)
B           : Yes, a glass of fresh orange juice, please. Thank you for your treat.
              ( Ya, berikan saya segelas fresh orange. Terima kasih kerana belanja saya.)

37. A           : Don’t mention it. It’s my pleasure.
               (Itu tak kisah kerana itu satu kebanggaan saya)
B           : Well, May God bless you!
              (Baik, semoga Tuhan berkati kamu.)

38. A           : Have you done your homework?
              (Sudahkah kamu selesaikan kerja rumah?)
B           : Of course I have done it. I want to be an excellent student.
              (Sudah pasti saya lakukan. Saya ingin menjadi seorang pelajar cemerlang.)

39.       A       : I still haven’t finished mine because there are a few questions that I don’t understand.
              ( Saya masih belum dapat menyelesaikannya. Beberapa soalan sukar difahami.)
B           : You have to finish it now. I can help you.
              ( Kamu mesti habiskan sekarang. Saya boleh membantu.)

40. A           : What is your ambition/dream?
              ( Apakah cita-cita/ impian kamu?)
B           : I want to be an excellent student because I want to be a doctor in the future.
  ( Saya ingin menjadi seorang murid cemerlang kerana saya hendak menjadi seorang doktor pada masa hadapan.)

41. A           : What should we do in order to be an excellent student?
(Untuk menjadi seorang pelajar cemerlang, apakah yang patut kita lakukan?)
B           : Definitely you must work hard and be patient.
              (Sudah pasti kamu perlukan kegigihan dan kesabaran.)

42. A           : How many A’s do you think you can get for your PMR/SPM/STPM?
              ( Berapakah jumlah A yang boleh kamu dapat dalam peperiksaan PMR/SPM/STPM?)
B           : I have confidence that I can get staright A’s.
              ( Saya yakin akan dapat A dalamsemuamatapelajaran)

43. A           : Who is your favourite teacher in our school?
              (Siapakah guru yang paling kamu suka di sekolah kita?)
B           : I like…….. because she/he is a very hardworking teacher.
               (Saya paling suka cikgu…………. Kerana dia seorang yang sangat rajin.)

44. A           : What is your plan for this coming holiday?
               (Apakah rancangan kamu untuk cuti yang akandatang?)
B           : I don’t have any special plans, except for attending extra class.
              ( Saya tidak mempunyai rancangan khas, kecuali menghadiri kelas tambahan)

45. A           : Do you have a mobile phone?
              ( Adakah kamu mempunyai telefon bimbit?)
B         : Yes, I do because the mobile phone has become a very important thing/ tool in our life.
            (Ya, saya ada kerana ia telah menjadi barang yang sangat penting dalam kehidupan kita sekarang.)

46. A           : Do you often use a computer?
              ( Adakah kamu selalu menggunakan computer?)
B           :No, not very often because I don’t have a computer at home.
(Ya, tetapi tidaklah selalu kerana saya tidak mempunyai computer di rumah.)

47. A           : Where are you from?
              ( Dari mana kamu berasal?)
B           : I live at Kampung………… but my hometown is Langkawi island.
              ( Sayatinggal di Kampung………… Tetapi kampung kelahiran saya ialah P.Langkawi.)

48. A           : Can you speak more than one language?
              ( Adakah kamu boleh bercakap dalam banyak bahasa?)
B           : Yes, I can, but not very well.
              ( Ya boleh tetapi tidaklah begitu mahir.)

49. A           : Have you been abroad before?
              ( Sudahkah kamu keluar negara sebelum ini?)
B           : Yes, I went to England last year.
              ( Ya, pernah ke England tahun lepas.)

50. A           : Have you surfed the internet before?
              ( Sudahkah kamu melayari internet sebelum ini?)
B           : Yes, I have/ No, I haven’t
              ( Pernah/ Tidak pernah.)
 
 

TELEPHONE CONVERSATION

A         : Hello, Could I speak to miss/ mr/ madam………. please/ I would like to talk to miss/ mr/ madam…please?
            (Helo, Boleh saya bercakap dengan cik/encik/puan……..?)
B         ; Yes,………..speaking. Who’s on the line/who’s speaking?
             (Ya,………..bercakap. Siapa di talian?)

A         : It’s me………………. Calling from……..
            ( Saya……….. Memanggil dari……..)
B         : Yes, miss/ mr/ madam…………Nice to hear from you. What’s the matter/ What can I do for you?/ Can I help you?
             (Ya, cik/ encik/ puan…… Seronok mendapat panggilan daripada kamu. Apahal/ Apa yang boleh saya bantu?)

A         : Well, I just call to say hello to you. Are you free this evening?
            ( Baik. Saya Cuma hendak berbual-bual dengan kamu. Adakah kamu lapang petang ini?)
B         : This evening? It depends………
            (Petang ini? Itu bergantung.)

A         : What are you doing at 5:00 pm?/ How about around 5:00 p.m?
             (Lebih kurang jam 5 petang)
B         : Yes, of course. What is your plan?
            ( Ya, sudah pasti. Apa rancangan kamu?)

A         : Why don’t we go sightseeing at……………
            ( Mengapakah kita tidak pergi bersiar-siar di…………)
B         : That’s interesting and sound fun.
            ( Itu sangat menarik)

A         : O.K I will pick you up at 4.30 p.m
            ( O.K, Sayaakan mengambil kamu jam 4.30 petang.)
B         : Thank you for calling/ Thank you for call. I am looking forward to seeing you soon.
            ( Terima kasih kerana menelefon saya. Saya harapakan berjumpa kamu segera.)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...